Nie płace za pałace! jest sprzeciwem wobec niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS, największej polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) oraz postuluje wprowadzenie jednolitych i przejrzystych działań wszystkich OZZ dla dobra artystów, twórców i w poszanowaniu odbiorców kultury.


Nie płacę za pałace! to wspólna inicjatywa realizowana w imieniu konsumentów, przedsiębiorców i artystów. Nie płacę za pałace! jest kampanią zainicjowaną przez Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) przy udziale Marcina Węgrzynowskiego, fryzjera z Wałbrzycha, który już dwa razy wygrał w sądzie z ZAiKS-em.

Marcin, wezwany przez sąd, walczył z ZAiKS-em o niepłacenie za włączone radio w jego salonie fryzjerskim, a ZIPSEE od dawna kwestionuje uczciwość ZAiKSu, który gromadzi na kontach wielkie kwoty, kupuje ekstrawaganckie nieruchomości, a wypłaty dla artystów realizuje z kilkuletnim opóźnieniem. Nie zgadzamy się na nieefektywne zarządzanie pieniędzmi pobieranymi od przedsiębiorców i konsumentów przez organizacje niepodlegające społecznej kontroli.

Do uruchomienia projektu Nie płacę za pałace! zainspirował nas sam ZAiKS, pozywając Marcina przed sąd oraz przedstawiając kolejny, absurdalny pomysł nałożenia tzw. opłaty reprograficznej na smartfony i tablety.

ZAiKS mając na koncie ponad 1 mld zł , należny artystom i wypłacając swoim ponad 470 pracownikom pensje w wysokości średnio 10 tys. zł miesięcznie, żąda obciążenia Polaków kolejnymi, bezpodstawnymi opłatami. Jeśli zgodzimy się na roszczeniowe postulaty ZAiKS, staniemy się ofiarami tego sytemu, my wszyscy – konsumenci, fani muzyki, przedsiębiorcy i artyści.

Do fryzjera nie przychodzi się po to, żeby słuchać muzyki, a tablety i smartfony to nie kopiarki, czy magnetowidy, tylko urządzenia wielofunkcyjne, przy użyciu których dzwonimy, szukamy informacji, łapiemy momenty robiąc zdjęcia oraz słuchamy i odtwarzamy muzykę. Nie płacę za pałace! chcemy nawiązać do zakupu przez ZAIKS Pałacu w Janowicach za bagatela 4,6 mln zł.

Na stronie akcji udostępniamy Wam narzędzie, dzięki któremu możemy wspólnie wyrazić sprzeciw wobec roszczeniowej postawy ZAiKS. Apelujemy o transparentną działalność ZAiKS oraz uczciwe wobec konsumentów, przedsiębiorców i artystów sprawozdawania z pobranych i WYPŁACONYCH pieniędzy! Apelujemy o nienakładanie coraz to nowych opłat i podatków na konsumentów, które tylko w teorii mają służyć artystom, podczas gdy bardzo ciężko jest ustalić co się z nimi dzieje.

Napisaliśmy petycję przeciwko systemowi działania ZAIKS oraz nałożeniu opłaty reprograficznej na tablety i smartfony. Kierujemy ją do Pani Premier Ewy Kopacz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej oraz Posłów na Sejm RP i Senatorów RP.


ZIPSEE

Marcin Węgrzynowski